Belangrijke info

Freonen kinne woansdei 27 septimber wer kaarten bestelle

It is hjoed 26 septimber net mooglik om kaarten te bestellen. Freonen kinne woansdei, tongersdei en freed noch kaarten bestelle. Net-Freonen kinne dat op 30 septimber fan 06.00 oere ôf dwaan. Oant dan!

Hawwe jim fragen? Stjoer dan in mail nei info@slachtemarathon.nl of stjoer in chatberjocht fia Facebook.

Freonen kunnen woensdag 27 september weer kaarten bestellen

Het is vandaag 26 september niet mogelijk om kaarten te bestellen. Freonen kunnen woensdag, donderdag en vrijdag nog kaarten bestellen. Niet-Freonen kunnen dat op 30 september vanaf 06.00 uur doen. Tot dan!

Hebben jullie vragen? Stuur dan een mail naar info@slachtemarathon.nl of een chatbericht via Facebook.